Deszczówka

Gospodarowanie deszczówką

Najnowsze dane statystyczne pokazują, że Polska jest najuboższym w wodę krajem w całej Europie. Statystycznie na jednego mieszkańca przypada średnio 1800m3 wody rocznie, gdzie średnia Europejka wynosi 5000m3. Pokazuje to przed jakimi problemami, w niedalekiej przyszłości, będzie zmagać się Polska. Coraz częściej możemy spotkać się z niedoborem wody w wodociągach, suszami, wysychaniem rzek i obniżaniem się wód gruntowych. Jednym ze sposobów zwiększania jej zasobów w kraju, jest tzw. mała retencja wód. Polega ona na zatrzymywaniu wód opadowych, w niewielkich zbiornikach naturalnych (oczka wodne, stawy, stawy kąpielowe, biobaseny, zielone dachy) lub sztucznych (m.in. podziemne zbiorniki na deszczówkę). Dzięki takim działaniom, zwiększamy powierzchnie biologicznie czynne i przyczyniamy się do naturalnego obiegu wody w przyrodzie.

Nasza firma zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, w zakresie retencji wód opadowych. Nasze pomysły i narzędzia dotyczą zarówno zagospodarowania wód opadowych (deszczówki), na terenach posesji prywatnych, osiedli mieszkaniowych, terenów przemysłowych.

Kontakt

nawodnienia ogrodów

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem systemów nawadniających ogrodów, parków i boisk oraz retencją wody deszczowej. Pracujemy na materiałach od wiodących producentów z zakresu nawadniania - Toro, Hunter, Norma. Daje to gwarancję na bezobsługową i bezawaryjną pracę przez długie lata. Świadczymy również usługi serwisowe systemów automatycznego nawadniania, na terenie całej Lubelszczyzny. Zachęcamy do kontaktu klientów z całego woj. lubelskiego. Zapewniamy konkurencyjne ceny i korzystne czasy realizacji usług. Dzięki profesjonalnie wykonanym nawadnianiom terenów zielonych wykonywanym przez naszych fachowców - Twój ogród będzie zawsze prezentował się idealnie. Zapraszamy do współpracy.